Indumaster® Strong
Ala

Indumaster® Strong

IR 45
Erittäin emäksinen ja tehokas teollisuuspuhdistusaine

käyttää

saastuminen

 • Orgaaninen/epäorgaaninen saastuminen (rasva, öljy, proteiini, tärkkelys jne.)

Materiaalien yhteensopivuus

 • Sementti ja betoni tasoite
 • Keraamiset tiilet
 • Synteettiset hartsitäytepäällysteet
 • Klinkkeriä ja terrakottaa
 • Paljas betoni

Tuotetiedot

 • Tehokas teollisuuspuhdistusaine
 • Erinomainen lian irrotuskyky
 • Liuottaa pinttyneimmän lian, kuten: B. voimakas noki-, öljy- ja rasvalika, grafiitin ja kumin hankaus
 • Korkea hajotus- ja liansiirtokyky
 • Soveltuu käytettäväksi automaattisissa puhdistuskoneissa ja korkeapainepesureissa

Käyttöalueet

 • käytettäväksi teollisuus- ja konepajatiloissa
 • kaikille alkalinkestäville lattioille ja pinnoille
 • Palovaurioiden korjaaminen

Käyttö ja annostus

 • Tarkista ennen käyttöä pinnan värin tai materiaalin yhteensopivuus.
 • Käytä aina kylmää vettä.
 • 100 - 500 millilitraa / 10 litraa Vettä

 • 1:5 - 1:10 vedellä

 • 100 - 2000 millilitraa / 10 litraa Vettä

 • 100 - 2000 millilitraa / 10 litraa Vettä

 • 1000 millilitraa / 10 litraa Vettä

 • Valmista tuoreet levitysliuokset ja käytä ne viimeistään 24 tunnin kuluessa.

Vihjeitä

 • Koneessa käytettäessä säiliöt tulee puhdistaa ja huuhdella säännöllisesti.
 • Muutokset tuotteen värissä eivät vaikuta laatuun. Tuotekuva voi poiketa väriltään ja muodoltaan alkuperäisestä.

Ympäristötietoa

Helposti hajoavien ainesosien osuus

99.8 %

Fosforipitoisuus

4 mg/g

Palmuöljypohjaiset raaka-aineet - osuus RSPO-sertifioitu

100 %

Helposti hajoavien ainesosien osuus viittaa orgaanisten ainesosien osuuteen, jotka on määritelty "helposti biohajoaviksi" OECD 301:n tai pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaan. Fosforipitoisuuden arvo viittaa alkuainefosforiin. Palmuöljy on tärkeä uusiutuva lähde raaka-aineiden tuotannossa.Vuonna 2004 perustettu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) edistää palmuöljyn kestäviä viljelymenetelmiä. Tämä johtaa sertifiointijärjestelmään ja mahdollisuuteen ilmoittaa raaka-aineet "RSPO-sertifioiduiksi".

Myyntiyksiköt

 • IR45-0200RA: 1 x 200 l piippu
 • IR45-0950RA: 1 x 950 l IBC-kontti
 • IR45-0010RA: 1 x 10 l kanisteri
 • IR45-0001RA: 12 x 1 l Pullo

Luokitus CLP:n mukaan

Vaaramerkintä

Vaara

 • Ätzend, reizend

Vaaratiedot
 • H290: Voi syövyttää metalleja.
 • H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvallisuusohjeet
 • P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
 • P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
 • P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Lataa alue

 • Käyttö ohjeet
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Tekniset tiedot
 • Ympäristötietoa