Total
Lattia

Total

G 424
Erittäin emäksinen peruspuhdistusaine

käyttää

saastuminen

 • Hoitoainejäämät (pinnoitteet, polymeerit jne.)

Materiaalien yhteensopivuus

 • Betonikivi ja terrazzo | ei kalkkipitoinen
 • PVC | homogeeninen
 • PVC-urheilu-/monikäyttöhallit | päällystetty
 • PVC | heterogeeninen, monikerroksinen
 • Design vinyyli
 • Synteettiset hartsitäytepäällysteet
 • PVC-komposiittilattia
 • graniitti
 • Gneissi
 • PVC | PU-tiiviste
 • Polyolefiini
 • Sähköä johtavat lattiapäällysteet
 • Kvartsiitti
 • Klinkkeriä ja terrakottaa

Tuotetiedot

 • Erittäin hyvä elokuvan julkaisuvoima
 • Irrottaa pinttyneen lian
 • Matala vaahto
 • Erittäin hyvät verkkoominaisuudet

Käyttöalueet

 • Alkaliset ja vedenkestävät kovat lattiapäällysteet, kuten PVC, kivi (kiillottamaton), klinkkeri- ja savilaatat

Käyttö ja annostus

 • Käytä aina kylmää vettä.
 • Levitä puhdistusliuos lattialle, anna vaikuttaa hetken, puhdista huolellisesti, imuroi lika, poista mahdolliset jäämät.
 • Huuhtele lattianpäällyste puhtaalla vedellä.
 • 1 - 2.5 litraa / 10 litraa Vettä

 • 1 - 2.5 litraa / 10 litraa Vettä

 • Valmista tuoreet levitysliuokset ja käytä ne viimeistään 24 tunnin kuluessa.

Vihjeitä

 • Tarkista ennen käyttöä pinnan värinkesto huomaamattomalta alueelta.
 • Ei sovellu alkaliherkille lattiapäällysteille, kuten linoleumille, kumille, avoimelle puulle, korkille, kalkkikivelle, esim. B. Marmori ja terazzo.
 • Koneessa käytettäessä säiliöt tulee puhdistaa ja huuhdella säännöllisesti.
 • Muutokset tuotteen värissä eivät vaikuta laatuun. Tuotekuva voi poiketa väriltään ja muodoltaan alkuperäisestä.

Ympäristötietoa

Helposti hajoavien ainesosien osuus

100 %

Fosforipitoisuus

0 mg/g

Palmuöljypohjaiset raaka-aineet - osuus RSPO-sertifioitu

eivät sisällä palmuöljypohjaisia raaka-aineita

Helposti hajoavien ainesosien osuus viittaa orgaanisten ainesosien osuuteen, jotka on määritelty "helposti biohajoaviksi" OECD 301:n tai pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaan. Fosforipitoisuuden arvo viittaa alkuainefosforiin. Palmuöljy on tärkeä uusiutuva lähde raaka-aineiden tuotannossa.Vuonna 2004 perustettu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) edistää palmuöljyn kestäviä viljelymenetelmiä. Tämä johtaa sertifiointijärjestelmään ja mahdollisuuteen ilmoittaa raaka-aineet "RSPO-sertifioiduiksi".

Myyntiyksiköt

 • G424-0010RA: 1 x 10 l kanisteri

Luokitus CLP:n mukaan

Vaaramerkintä

Vaara

 • Ätzend, reizend

Vaaratiedot
 • H290: Voi syövyttää metalleja.
 • H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvallisuusohjeet
 • P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
 • P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
 • P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Lataa alue

 • Käyttö ohjeet
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Tekniset tiedot
 • Ympäristötietoa