Indumaster® Strong
Industrija

Indumaster® Strong

IR 45
Vrlo lužnato, visokokvalitetno sredstvo za industrijsko čišćenje

Koristiti

Zagađenje

 • Organska/anorganska onečišćenja (mast, ulje, bjelančevine, škrob itd.)

Materijalna tolerancija

 • Cementni i betonski estrih
 • Keramičke pločice
 • Obloge za lopaticu od umjetne smole
 • Klinker i terakota
 • Isprani beton

Informacije o Proizvodu

 • Visoko učinkoviti industrijski čistač
 • Izvrsna sposobnost otapanja prljavštine
 • Otapa najtvrdokornija onečišćenja, npr. snažna onečišćenja čađom, uljem i mastima, grafit i abraziju gume
 • Visoka sposobnost raspršivanja i nosivosti prljavštine
 • Prikladno za primjenu u strojevima za čišćenje i s visokotlačnim čistačem

Područja primjene

 • za upotrebu u industrijskom i radioničkom području
 • za sve podove i površine otporne na alkalije
 • Sanacija šteta od požara

Primjena i doziranje

 • Prije primjene provjeriti postojanost boje odnosno materijala površine.
 • Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
 • 100 - 500 mililitara / 10 litara Voda

 • 1:5 - 1:10 s vodom

 • 100 - 2000 mililitara / 10 litara Voda

 • 100 - 2000 mililitara / 10 litara Voda

 • 1000 mililitara / 10 litara Voda

 • Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.

Nagovještaji

 • Ako se primjenjuje u stroju, spremnike je potrebno redovito čistiti i ispirati.
 • Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.

Informacije o okolišu

Slikanje lako razgradivih sastojaka

99.8 %

Fosfor

4 mg/g

Palmino ulje sirovine na bazi palminog ulja - udio RSPO certificiranog

100 %

Udio lako razgradivih sastojaka odnosi se na udio organskih sastojaka koji su definirani kao "lako biorazgradivi" prema OECD 301 ili Uredbi o deterdžentima (EC) br. 648/2004. Vrijednost sadržaja fosfora odnosi se na elementarni fosfor. Palmino ulje je važan obnovljivi izvor za proizvodnju sirovina. Okrugli stol o održivom palminom ulju (RSPO), osnovan 2004., promiče održive metode uzgoja palminog ulja. To rezultira sustavom certificiranja i mogućnošću deklariranja sirovina kao “RSPO-certificiranih”.

Prodajne jedinice

 • IR45-0200RA: 1 x 200 l Bure
 • IR45-0950RA: 1 x 950 l IBC spremnik
 • IR45-0010RA: 1 x 10 l kanister
 • IR45-0001RA: 12 x 1 l boca

Klasifikacija prema CLP -u

Označavanje opasnosti

Opasnost

 • Ätzend, reizend

Informacije o opasnosti
 • H290: Može nagrizati metale.
 • H314: Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

Sigurnosne upute
 • P280: Nositi zaštitne rukavice/zaštitno odijelo/zaštitu za oči/zaštitu za lice.
 • P303+P361+P353: U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom): odmah skinuti svu zagađenu odjeću. Isprati kožu vodom ili tuširanjem.
 • P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P310: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA/liječnika.

Područje preuzimanja

 • Upute za uporabu
 • Sigurnosno-tehnički listovi
 • Tehnički listovi
 • Informacije o okolišu