Corridor® Basic
Pod

Corridor® Basic

S 720
Sredstvo za popunjavanje fuga i temeljni sloj

Materijalna tolerancija

 • Pješčenjak
 • Cementni i betonski estrih
 • Magnezitni estrih
 • Linoleum | nepremazan
 • Sportske / višenamjenske dvorane obložene linoleumom | nepremazane
 • Asfaltne podne obloge
 • Klinker i terakota
 • Isprani beton

Informacije o Proizvodu

 • Produljuje očuvanje vrijednosti
 • Prodire duboko u pore
 • Štiti od naslaga prljavštine i propušta vodenu paru
 • Otporno na alkohol i dezinfekcijska sredstva
 • Ne može se kemijski otapati
 • Vezuje prašinu
 • Intenzivira boje
 • Olakšava svakodnevno rutinsko čišćenje
 • Otporno na mehaničke utjecaje

Područja primjene

 • za upijajuće podne obloge s otvorenim porama, npr. beton, cement i magnezitni estrih
 • posebno prikladno za stare i oštećene podne obloge te višestruko temeljito očišćene linoleumske obloge

Primjena i doziranje

 • Uvijek upotrebljavati hladnu vodu.
 • Nerazrijeđeno nanijeti u 1 – 3 sloja (linoleum), za upijajuće obloge kao što su beton, estrih, prvi sloj razrijediti vodom u omjeru od 1 : 1.
 • 1:1 - s vodom - PUR

 • Otopinu pripremiti kratko prije primjene i upotrijebiti najkasnije u roku od 24 sata.

Nagovještaji

 • Zaštititi od mraza.
 • Prije obrade isključiti izvore topline (podno grijanje, radijatore, topli zrak).
 • Izbjegavati izravnu sunčevu svjetlost.
 • Promjene boje ili razlike u boji proizvoda ne utječu na kvalitetu. Slika proizvoda može se razlikovati u boji i obliku od originala.

Informacije o okolišu

Slikanje lako razgradivih sastojaka

25.3 %

Fosfor

0.7 mg/g

Palmino ulje sirovine na bazi palminog ulja - udio RSPO certificiranog

nisu sadržane sirovine na bazi palmina ulja

Udio lako razgradivih sastojaka odnosi se na udio organskih sastojaka koji su definirani kao "lako biorazgradivi" prema OECD 301 ili Uredbi o deterdžentima (EC) br. 648/2004. Vrijednost sadržaja fosfora odnosi se na elementarni fosfor. Palmino ulje je važan obnovljivi izvor za proizvodnju sirovina. Okrugli stol o održivom palminom ulju (RSPO), osnovan 2004., promiče održive metode uzgoja palminog ulja. To rezultira sustavom certificiranja i mogućnošću deklariranja sirovina kao “RSPO-certificiranih”.

Prodajne jedinice

 • S720-0010RA: 1 x 10 l kanister

Klasifikacija prema CLP -u

Označavanje opasnosti

Upozorenje

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Informacije o opasnosti
 • H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
 • EUH208: Sadrži 2-Metilizotiazol-3(2H)-on, Metilkloroisotiazolinon i 1,2-Benzizotiazol-3(2H)-on. Može izazvati alergijsku reakciju.

Sigurnosne upute
 • P305+P351+P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispirati.
 • P337+P313: Ako nadražaj oka ne prestaje: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

Područje preuzimanja

 • Upute za uporabu
 • Sigurnosno-tehnički listovi
 • Tehnički listovi
 • Informacije o okolišu