Indumaster® Fast
Индустрија

Indumaster® Fast

IR 14
Брзосушеће средство за аутомате за чишћење, високоалкално

користити

загађења

 • Органска/неорганска прљавштина (маст, уље, протеин, скроб, итд.)

Компатибилност са материјалима

 • Цементна и бетонска кошуљица
 • ПВЦ | полиуретански печат
 • Облоге од синтетичке смоле које се наносе лопатицом
 • Испрани бетон

информације о производу

 • Брзосушеће средство за машинско чишћење
 • Добра моћ растварања прљавштине
 • Раствара прљавштину која садржи уље и маст
 • Са средством против пене
 • Уклања остатке од хабања гуме
 • Брзо одвајање према ЕНОРМ Б 5105

Подручје примене

 • за употребу у индустрији и радионицама
 • подне облоге отпорне на алкалије и воду, као што су ПВЦ, камен (неполирани), епоксидна смола, бетонска кошуљица, клинкер, глинене плочице

Примена и дозирање

 • Увек користите хладну воду.
 • Исперите је чистом водом.
 • 100 - 500 милиметар / 10 литар Водити воду

 • Припремите свеже растворе за употребу и искористите их најкасније у року од 24 сата.

Молимо запамтите

 • Није погодно за подне облоге осетљиве на алкалије, као што су линолеум, каучук, отворено дрво, плута, кречњак као нпр. мермер и терацо.
 • Када се користе у машини, резервоаре треба редовно чистити и испирати.
 • Промена боје или различита боја не утичу на квалитет производа. Слика производа може се разликовати по боји и облику од оригинала.

Информације о животној средини

Проценат лако разградивих састојака

97.5 %

Садржај фосфора

0 mg/g

Сировине на бази палминог уља - проценат са сертификатом РСПО

100 %

Удео лако разградивих састојака односи се на удео органских састојака који су дефинисани као „лако биоразградиви“ према ОЕЦД 301 или Уредби о детерџенту (ЕЦ) бр. 648/2004. Вредност садржаја фосфора се односи на елементарни фосфор. Палмино уље је важан обновљив извор за производњу сировина Округли сто о одрживом палмином уљу (РСПО), основан 2004. године, промовише методе одрживог узгоја палминог уља. Ово резултира системом сертификације и могућношћу да се сировине декларишу као „РСПО сертификоване“.

Продајне јединице

 • IR14-0010RA: 1 x 10 l Канта

Класификација према ЦЛП

Ознака у опасности

Опасност

 • Ätzend, reizend

Информације о опасности
 • H290: Може бити корозивно за метале.
 • H314: Изазива тешке опекотине коже и оштећење ока.

Безбедносна упутства
 • P280: Носити заштитне рукавице / заштитну одећу / заштиту за очи / заштиту за лице.
 • P303+P361+P353: АКО ДОСПИЈЕ НА КОЖУ (или косу): Хитно скинути сву контаминирану одјећу. Испрати кожу водом/истуширати се.
 • P305+P351+P338: АКО ДОСПИЈЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
 • P310: Хитно позвати Центар за контролу тровања/љекара.

Област преузимања

 • Упутство
 • Безбедносни листови
 • Технички листови
 • Информације о животној средини