Corridor® Basic
Под

Corridor® Basic

S 720
Средство за попуњавање пора и грундирање

Компатибилност са материјалима

 • Пешчар
 • Цементна и бетонска кошуљица
 • Магнезитна кошуљица
 • Линолеум | необложен
 • Линолеум спортске/вишенаменске хале | необложене
 • Асфалтни под
 • Клинкер и теракота
 • Испрани бетон

информације о производу

 • Продужава задржавање вредности
 • Продире дубоко у поре
 • Штити од наслага прљавштине и пропушта водену пару
 • Отпорно на алкохол и дезинфекциона средства
 • Хемијски нерастворљиво
 • Везује прашину
 • Продубљује боје
 • Олакшава свакодневно чишћење
 • Отпорно на механичке утицаје

Подручје примене

 • за порозне и упијајуће подне облоге, као нпр. бетонске, цементне и магнезитне кошуљице
 • посебно погодно за старе и оштећене подне облоге, као и линолеумске облоге које су више пута темељно очишћене

Примена и дозирање

 • Увек користите хладну воду.
 • Нанети чисто средство у 1 - 3 слоја (линолеум), за упијајуће облоге као што су бетон, први слој кошуљице разредити водом 1:1.
 • 1:1 - са водом - PUR

 • Припремите свеже растворе за употребу и искористите их најкасније у року од 24 сата.

Молимо запамтите

 • Заштитити од мраза.
 • Пре обраде искључите изворе топлоте (подно грејање, грејање, топли ваздух).
 • Избегавајте директну сунчеву светлост.
 • Промена боје или различита боја не утичу на квалитет производа. Слика производа може се разликовати по боји и облику од оригинала.

Информације о животној средини

Проценат лако разградивих састојака

23.2 %

Садржај фосфора

0.7 mg/g

Сировине на бази палминог уља - проценат са сертификатом РСПО

не садрже сировине на бази палминог уља

Удео лако разградивих састојака односи се на удео органских састојака који су дефинисани као „лако биоразградиви“ према ОЕЦД 301 или Уредби о детерџенту (ЕЦ) бр. 648/2004. Вредност садржаја фосфора се односи на елементарни фосфор. Палмино уље је важан обновљив извор за производњу сировина Округли сто о одрживом палмином уљу (РСПО), основан 2004. године, промовише методе одрживог узгоја палминог уља. Ово резултира системом сертификације и могућношћу да се сировине декларишу као „РСПО сертификоване“.

Продајне јединице

 • S720-0010RA: 1 x 10 l Канта

Класификација према ЦЛП

Ознака у опасности

Пажња

 • Reizend, Gesundheitsschädlich

Информације о опасности
 • H319: Доводи до јаке иритације ока.
 • EUH208: Садржи Метилизотиазолинон, метилхлороизотиазолинон и 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он. Може да изазове алергијску реакцију.

Безбедносна упутства
 • P305+P351+P338: АКО ДОСПИЈЕ У ОЧИ: Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
 • P337+P313: Ако иритација ока не пролази: потражити медицински савет/мишљење.

Област преузимања

 • Упутство
 • Безбедносни листови
 • Технички листови
 • Информације о животној средини