Indumaster® Fast
Ala

Indumaster® Fast

IR 14
Nopeasti kuivuva konepesuaine, erittäin emäksinen

käyttää

saastuminen

 • Orgaaninen/epäorgaaninen saastuminen (rasva, öljy, proteiini, tärkkelys jne.)

Materiaalien yhteensopivuus

 • Sementti ja betoni tasoite
 • PVC | PU-tiiviste
 • Synteettiset hartsitäytepäällysteet
 • Paljas betoni

Tuotetiedot

 • Nopeasti kuivuva konepesuaine
 • Hyvä lian irrotuskyky
 • Liuottaa öljyisen ja rasvaisen lian
 • Vaahtojarrulla
 • Poistaa kumin hankausta
 • Pikakatkaisu standardin ÖNORM B 5105 mukaan

Käyttöalueet

 • käytettäväksi teollisuus- ja konepajatiloissa
 • Emäksiset ja vedenkestävät lattiapäällysteet, kuten PVC, kivi (kiillottamaton), epoksihartsi, betoni tasoite, klinkkeri, savilaatat

Käyttö ja annostus

 • Käytä aina kylmää vettä.
 • Huuhtele puhtaalla vedellä.
 • 100 - 500 millilitraa / 10 litraa Vettä

 • Valmista tuoreet levitysliuokset ja käytä ne viimeistään 24 tunnin kuluessa.

Vihjeitä

 • Ei sovellu alkaliherkille lattiapäällysteille, kuten linoleumille, kumille, avoimelle puulle, korkille, kalkkikivelle, esim. B. Marmori ja terazzo.
 • Koneessa käytettäessä säiliöt tulee puhdistaa ja huuhdella säännöllisesti.
 • Muutokset tuotteen värissä eivät vaikuta laatuun. Tuotekuva voi poiketa väriltään ja muodoltaan alkuperäisestä.

Ympäristötietoa

Helposti hajoavien ainesosien osuus

97.5 %

Fosforipitoisuus

0 mg/g

Palmuöljypohjaiset raaka-aineet - osuus RSPO-sertifioitu

100 %

Helposti hajoavien ainesosien osuus viittaa orgaanisten ainesosien osuuteen, jotka on määritelty "helposti biohajoaviksi" OECD 301:n tai pesuaineasetuksen (EY) N:o 648/2004 mukaan. Fosforipitoisuuden arvo viittaa alkuainefosforiin. Palmuöljy on tärkeä uusiutuva lähde raaka-aineiden tuotannossa.Vuonna 2004 perustettu Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) edistää palmuöljyn kestäviä viljelymenetelmiä. Tämä johtaa sertifiointijärjestelmään ja mahdollisuuteen ilmoittaa raaka-aineet "RSPO-sertifioiduiksi".

Myyntiyksiköt

 • IR14-0010RA: 1 x 10 l kanisteri

Luokitus CLP:n mukaan

Vaaramerkintä

Vaara

 • Ätzend, reizend

Vaaratiedot
 • H290: Voi syövyttää metalleja.
 • H314: Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

Turvallisuusohjeet
 • P280: Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.
 • P303+P361+P353: JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta.
 • P305+P351+P338: JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 • P310: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin.

Lataa alue

 • Käyttö ohjeet
 • Käyttöturvallisuustiedotteet
 • Tekniset tiedot
 • Ympäristötietoa